Dedykowane aplikacje w rozsądnej cenie

Nasi klienci

Dzięki wcześniejszym wdrożeniom bardzo dobrze poznaliśmy problemy dużych i średnich firm. Rozumiemy specyfikę systemów dla dużej liczby pracowników, zagadnienia związane z rozproszoną strukturą oraz konieczność integracji z systemami zewnętrznymi i problemy charakterystyczne dla wielooddziałowych firm.

Wśród naszych klientów aktywnie używających naszych rozwiązań znajdują się średnie i duże firmy z Polski i zagranicy. Wśród nich znajdują między innymi:

Na życzenie klienta możemy przesłać zestaw listów referencyjnych od największych spośród naszych klientów.

Niektórzy z naszych klientów: