Dedykowane aplikacje w rozsądnej cenie

InstaBUD - najlepsze rozwiązanie dla firm budowlanych

Prowadzenie budowy to szereg różnorodnych zadań i procesów. InstaBUD pomaga w usprawnieniu ich wszystkich, od gromadzenia dokumentacji, przez zarządzanie podwykonawcami, aż do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej.

System InstaBUD nie ma stałej postaci – zawsze kształtujemy go zgodnie z wymaganiami konkretnego klienta. Korzystamy z gotowych modułów, ale jeśli tylko zachodzi taka potrzeba, tworzymy nowe rozwiązanie, specjalnie dla Twojej Firmy. Oto lista najpopularniejszych modułów:

Zarządzanie budową wymaga wszechstronnej koordynacji wielu całkiem odmiennych procesów, od kwestii formalno-prawnych począwszy, na zarządzaniu podwykonawcami skończywszy. Efektywne zarządzanie budową (lub wieloma budowami) to zadanie trudne i odpowiedzialne, lecz można je znacząco ułatwić, wdrażając odpowiedni system informatyczny.

InstaBUD pozwala na kompleksowy nadzór nad planowaniem i realizacją budów. Standardowy moduł zarządzania budowami obejmuje:

 • rejestrację dokumentacji projektowo-kosztorysowej i innych dokumentów,
 • planowanie i tworzenie harmonogramu budowy,
 • rejestrację kosztów projektowych (faktur, robocizny itd.),
 • zlecanie prac oraz nadzór i kontrolę podwykonawstwa,
 • ewidencjonowanie pracy i rozliczenia z pracownikami i podwykonawcami,
 • nadzór nad kosztami i rentownością,
 • rozbudowane funkcje analityczne.

Sprzedaż nieruchomości ma swoją specyfikę. Klienci mają często specyficzne wymagania, negocjują ceny, niektórzy wielokrotnie robią i odwołują rezerwacje. Sprzedaż lokalu wiąż się również z masą dokumentów, nad którą trzeba zapanować.

InstaBUD może ułatwić Ci zadanie. W ramach wdrożenia możemy dostarczyć:

 • bazę lokali (z możliwością wyszukiwania według dowolnych parametrów),
 • bazę klientów, obejmującą nie tylko dane podstawowe, lecz również np. preferencje lokalowe czy wynegocjowane zniżki,
 • generator dokumentów (umów przedwstępnych, najmu, sprzedaży),
 • repozytorium innych dokumentów (plany lokali, akty notarialne itp.,
 • system rezerwacyjny i kolejkowy,
 • obsługę dodatkowych zamówień,
 • obsługa płatności (zadatki i zaliczki, harmonogramy wpłat, monitorowanie terminowości, obliczanie odsetek).

Rola developera zwykle nie kończy się na oddaniu lokalu do użytku i standardem są zamówienia na dodatkowe prace budowlane. Obowiązują również gwarancje i rękojmie na poszczególne elementy infrastruktury.

Przy obsłudze zgłoszeń serwisowych konieczna jest informacja, który podwykonawca wykonywał jakie prace w danym obiekcie lub lokalu. Niezbędny jest również nadzór nad terminowością i poprawnością realizacji prac serwisowych.

Obsługa zgłoszeń serwisowych w InstaBUD obejmuje:

 • bazę obiektów i lokali wraz z rejestrem prac wykonanych przez poszczególnych podwykonawców,
 • prowadzenie rejestracji zgłoszeń serwisowych,
 • planowanie i zlecanie prac serwisowych podwykonawcom i śledzenie terminowości wykonania,
 • raportowanie postępów prac (np. z wykorzystaniem dokumentacji fotograficznej),
 • rejestrowanie szczegółowych kosztów realizacji prac serwisowych,
 • generowanie raportów (np. terminowości, kosztów czy skuteczności podwykonawców),
 • generowanie formularzy (np. protokołów reklamacyjnych, odbioru prac itp.).

Istotności właściwej gospodarki materiałowej na budowie nie trzeba wyjaśniać. Jest to fundament płynności prac i terminowej realizacji.

Moduł gospodarki materiałowej InstaBUD wprowadza:

 • możliwość zgłaszania przez kierowników budów zapotrzebowań na materiały,
 • raportowanie zużycia materiałów i prognozowanie potrzeb,
 • procedurę akceptacji zapotrzebowań,
 • śledzenie stanu realizacji zamówień,
 • rejestrowanie stanów magazynowych na poszczególnych budowach,
 • rejestrowanie kosztów zamówień,
 • powiązanie wydatków z określonymi budżetami projektowymi,
 • raporty finansowe z wydatków w ramach projektów.

Zarządzanie sprzętem budowlanym może przysporzyć wielu problemów, zwłaszcza jeśli straci się kontrolę nad tym, kto w danym momencie jest odpowiedzialny za dane narzędzie lub pojazd.

InstaBUD wprowadza wiele udogodnień ułatwiających nadzór nad flotą pojazdów i sprzętem budowlanym. Do najważniejszych należą:

 • ewidencjonowanie wszystkich urządzeń firmowych,
 • przypisywanie urządzeń do pracowników, którzy za nie odpowiadają,
 • rezerwacja sprzętu,
 • śledzenie wydań sprzętu na budowy i ich zwrotów,
 • generowanie protokołów przekazania sprzętu,
 • dodawanie historii zdarzeń związanych ze sprzętem (przeglądy serwisowe, naprawy gwarancyjne, modyfikacja parametrów, uszkodzenia, itp.),
 • zarządzanie uprawnieniami dostępu do poszczególnych typów sprzętu,
 • rejestrowanie pełnych kosztów eksploatacyjnych maszyn i pojazdów,
 • monitorowanie ważności ubezpieczeń i przeglądów technicznych.

InstaBUD pomaga w zarządzaniu odzieżą roboczą, środkami ochrony osobistej oraz środkami czystości. Moduł zarządzania środkami BHP pozwala na:

 • zarządzanie odzieżą roboczą i środkami ochrony osobistej,
 • zarządzanie środkami czystości i apteczkami,
 • rejestrowanie rozmiarów poszczególnych pracowników,
 • przypisywanie pracowników do jednej bądź wielu grup asortymentowych,
 • rejestrowanie wydań środków PHP,
 • raporty najbliższych wymian odzieży i środków ochrony,
 • zarządzanie stanami magazynowymi i planowanie zakupów
 • generowanie raportów zapotrzebowań z podziałem na typy i rozmiary.

Każda firma budowlana ma swoją własną specyfikę i indywidualne wymagania. Ideą InstBUD jest jak najlepsze dostosowanie się do  sposobu pracy Twojej firmy, co realizujemy nie tylko poprzez modyfikację i konfiguracje istniejących modułów, lecz również przez tworzenie nowych rozwiązań na indywidualne potrzeby konkretnych klientów.

Jeśli nie wiesz, czego możesz od nas oczekiwać, sprawdź poniższą listę. To tylko niektóre z wdrożonych przez nas modułów:

 • archiwum dokumentów,
 • ewidencja przeglądów,
 • ewidencja sprzętu firmowego,
 • ewidencja szkoleń i uprawnień,
 • ewidencja urlopów,
 • ewidencja zakupów,
 • flota pojazdów,
 • generator ofert,
 • godziny pracy,
 • kontrola należności,
 • książka obiektów budowlanych,
 • obsługa zleceń,
 • rejestr umów,
 • rekrutacja pracowników,
 • rozliczanie delegacji,
 • system mailingowy,
 • system obiegu dokumentów,
 • wynajem,
 • zarządzanie zadaniami.
Wspólne elementy wszystkich modułów

InstaBUD jest częścią systemu InstaBIURO, jest zatem stworzony na platformie instadb.com, dzięki czemu udostępnia jej wszystkie standardowe funkcje. Do najważniejszych należy:

 • możliwość równoczesnej pracy wielu (nawet kilku tysięcy!) użytkowników),
 • zaawansowane wyszukiwanie, filtrowanie i sortowanie wszystkich danych,
 • pełna kontrola dostępu do danych, w zależności od przypisanej roli,
 • rejestracja pełnej historii zmian z uwzględnieniem czasu i autora,
 • wbudowany mechanizm importu-eksportu danych w postaci arkusza kalkulacyjnego,
 • możliwość edycji danych indywidualnie lub masowo w tabeli,
 • wbudowane elastyczne edytory raportów,
 • pełny dostęp ze  smartfonów i tabletów przez przeglądarkę internetową,
 • bezpieczny dostęp do aplikacji po szyfrowanym łączu HTTPS,
 • wysoka elastyczność i możliwość pełnego dostosowywania aplikacji przez naszych specjalistów,
 • automatycznie wykonywane codzienne kopie bezpieczeństwa,
 • integracja z systemami księgowymi, kadrowymi i innymi.
Pozwól, że znajdziemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie

Skontaktuj się z nami i przedstaw swoje najważniejsze potrzeby. W ciągu kilku dni nasz specjalista dokona wstępnej analizy, przedstawi wycenę oraz zaproponuje termin prezentacji indywidualnie dopasowanego rozwiązania.

Chcesz porozmawiać o szczegółach lub umówić prezentację?

Skontaktuj się z nami

Niektórzy z naszych klientów: